The Beat Happening attende!

The feelies.1980

Hey! The Beat Happening er attende etter sommarferien og startar opp att på Bastard 6. september. Vi snurrer plater etter konserten med ÅRABROT. Deretter vert det første fredag i månaden til og med desember.

Det er også overhengande fare for at vi kjem til å arrangere nokre konsertar i løpet av hausten. Men her kjem vi med meir informasjon etterkvart.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>