Alternativ jul

Det byrjar å nærme seg jul, noko som fører med seg ein flaum av artistar som skal profittere på folk sitt desperate forsøk på å kome i julestemning. Ja, fenomenet frå helvete har eit namn: Julemusikk. Men det finst gode krefter som prøver å demme opp mot det vonde. Alternativ julekalender går inn i adventstida med ein litt anna vri. Kvar dag vert ei luke opna med ein eller to låtar frå band og artistar som i alle fall prøver å ha ein viss integritet og kan møte sine framtidige barnebarn utan å føle skam når dei anten framfører eigne eller andre sine julelåtar. Fleire flotte band har vore i elden, mellom anna You Wish, Your Headlights are on, I see horses, Bendik etc. Og det er berre å følgje med fram mot jul!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>