Omtalar Sakte ut av fokus

Debutplata til Dunderhonning har vore ute nokre veker no og det dukkar enno opp omtalar her og der. No i veka meinte Dagbladet at “norsk nyveiv har nye fanebærere”. Guano Recordings er allereie i intense forhandlingar med Spelemannskomiteen om gjenoppretting av kategorien “Ny veiv” som The Aller Værste vann i på 80-talet ein gong.

Låta Støv er det norske bidraget i Music Alliance Pact i oktober. Dette er eit nettverk av musikkbloggar omkring i verda som presenterer band frå sitt eige heimland. I Noreg er det den flotte bloggen Eardrums som står for utveljinga. Bandet har også vorte omtalt i ein anna fin blogg som heiter Ny musikk hver dag.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>